ბავშვთა ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანია