სიახლეები

აშშ საელჩოს უწყვეტი მხარდაჭერა
19.02.2020

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მრავალწლიანი თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის საკითხებში!

დიდი მადლობა აშშ საელჩოს უწყვეტი მხარდაჭერისთვის.

We Appreciate US Embassy's long-standing efforts for domestic violence decrease and prevention!

Thank US Embassy's for lasting support.