სიახლეები

შეხვედრა შსს ჩოხატაურის რაიონულ სამმართველოში
06.12.2019

გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ 16 დღიანი კამპანიის ფარგელბში ოზურგეთის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისულმა ცენტრმა 6 დეკემბერს საინფორმაციო შეხვედრა გამართა შსს ჩოხატაურის რაიონულ სამმართველოში, სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებლებთან.
შეხვედრაზე ინსპექტორ გამომძიებლებს ცენტრის მუშაობის პრინციპები და სერვისების შესახებ მიეწოდათ ინფორმაცია.
შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.
#16დღიანიკამპანია2019
#სახელმწიფოზრუნავს