სიახლეები

მემორანდუმი ქუთაისის უნივერსიტეტთან
28.11.2019

2019 წლის 28 ნოემბერს სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურულ ერთეულს - ქუთაისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებასა და შპს "ქუთაისის უნივერსიტეტს" შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სტუდენტების მიერ მირებული ცოდნის პრაქტიკული რეალიზების, მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავების ხელშეწყობის მიზნით.