სიახლეები

სტუმრად თავისუფალ თეატრში
24.04.2019

20 აპრილს თავისუფალმა თეატრმა უმასპინძლა სახელმწიფო ფონდის ფილიალის - „მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის“ მაცხოვრებლებს. სახელმწიფო ფონდისთვის მნიშვნელოვანია ასეთი კერძო ინიციატივები, რისთვისაც უღრმეს მადლობას ვუხდით თავისუფალი თეატრის ხელმძღვანელობას. სწორედ, ასეთი ღონისძიებები უწყობს ხელს სახელმწიფო ფონდის დაწესებულებებში მცხოვრები ადამიანების სოციალურ ინტეგრაციას.