სიახლეები

აქცია გორში
05.12.2018

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში, გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი და კრიზისული ცენტრი) თანამშრომლებმა, საინფორმაციო აქცია ჩაატარეს ქ. გორში.
მოსახლეობას მიეწოდა ინფორმაცია სახელმწიფო ფონდის საქმიანობის და გორში კრიზისული ცენტრიის ფუნქციონირების შესახებ.