სიახლეები

16 დღიანი კამპანია
26.11.2018

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში, ქუთაისის ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის თანამშრომლებმა, საინფორმაციო აქცია ჩაატარეს ქ. ქუთაისში.
მოსახლეობას მიეწოდა ინფორმაცია, სახელმწიფო ფონდის საქმიანობის შესახებ.