სიახლეები

116 006
25.08.2017

2017 წლიდან სახელმწიფო ფონდის ცხელ ხაზზე, ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ და სექსუალური ძალადობის, ტრეფიკინგის საკითხებზე კონსულტაციის მიღება ქართულ ენასთან ერთად შესაძლებელია ინგლისურ, რუსულ, აზერბაიჯანულ, თურქულ, სომხურ, არაბულ და სპარსულ ენებზე.