სიახლეები

მემორანდუმი
02.12.2016

2 დეკემბერს, სახელმწიფო ფონდსა და ორგანიზაცია „სიკეთის სახლი მომავლისთვის“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემრონადუმი გაფორმდა, რომლის მიხედვით მხარეები ითანამშრომლებენ ფონდის დაქვემდებარებაში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატებში განთავსებული ბენეფიციარების დასაქმებასა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციაში ხელშეწყობის კუთხით.