სიახლეები

საინფორმაციო კამპანია
01.11.2016

საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში ფონდის თანამშრომლებმა ბროშურები - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შესახებ, განათავსეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მისაღებში. მოქალაქეებს გააცნეს ტრეფიკინგის, როგორც პრობლემის არსი, პრევენციული ხასიათის ღონისძიებები და სახელმწიფო სერვისები.