კონტაქტი

  • ქ.თბილისი, მიხეილ ასათიანის 9
  • + (995 32) 2 39 53 11
  • infocareagency@moh.gov.ge