2015 წელი

07-152ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-152ო _დანართი 2–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-152ო _დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-152ო_ კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ფილიალებსა და თავშესაფრებში PDF გადმოწერა
07-113ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-113ო _დანართი 2–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-113ო _დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-113ო _ კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ფილიალებსა და თავშესაფრებში PDF გადმოწერა
07-14ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-14ო _დანართი 2–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-14ო _დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-14ო _ კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ფილიალებსა და თავშესაფრებში PDF გადმოწერა