2016 წელი

კონკურსი (იანვარი)
ბრძანება 07-8ო _ კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ფილიალებსა და თავშესაფრებში PDF გადმოწერა
ბრძანება 07-9ო _ 07-8ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე PDF გადმოწერა
ბრძანება 07-8ო _დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები PDF გადმოწერა
ბრძანება 07-8ო _დანართი 2–საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
07-8ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები 1 PDF გადმოწერა
07-8ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები 2 PDF გადმოწერა
კონკურსი (მარტი)
ბრძანება 07-71ო _ კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ფილიალებსა და თავშესაფრებში PDF გადმოწერა
ბრძანება 07-71ო _დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები PDF გადმოწერა
ბრძანება 07-71ო _დანართი 2–საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
07-71ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები PDF გადმოწერა
კონკურსი (სექტემბერი)
ბრძანება 07-131ო _ კონკურსის გამოცხადება ფონდის სტრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებში PDF გადმოწერა
ბრძანება 07-131ო _დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები PDF გადმოწერა
ბრძანება 07-131ო _დანართი 2–საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა