2020 წელი

კონკურსი (თებერვალი)
ბრძანება 07-26ო - კონკურსის გამოცხადება სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და ტერიტორიულ ერთეულებში (რაიონული/რეგიონული ცენტრები), ვაკანტური თანამდებობები და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
კონკურსი (მარტი)
ბრძანება 07-40ო - კონკურსის გამოცხადება სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში (რაიონული/რეგიონული ცენტრები), ვაკანტური თანამდებობები და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა