2019 წელი

კონკურსი (თებერვალი)
ბრძანება 07-27ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ვაკანტური თანამდებობები და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
კონკურსი (ივნისი)
ბრძანება 07-68ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ვაკანტური თანამდებობა და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
07-68ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული PDF გადმოწერა