2018 წელი

I კვარტალი
ბიუჯეტის გეგმა PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების გეგმა PDF გადმოწერა
II კვარტალი
ბიუჯეტის გეგმა PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების გეგმა PDF გადმოწერა
III კვარტალი
ბიუჯეტის გეგმა PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების გეგმა PDF გადმოწერა
IV კვარტალი
ბიუჯეტის გეგმა PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების გეგმა PDF გადმოწერა