2018 წელი

ცვლილება ბრძანებაში „საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ“ PDF გადმოწერა