2018 წელი

კონკურსი (იანვარი)
ბრძანება 07-12ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ვაკანტური თანამდებობები და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
07-12ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები PDF გადმოწერა