2017 წელი

I კვარტალი
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია PDF გადმოწერა
II კვარტალი
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია PDF გადმოწერა
III კვარტალი
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია PDF გადმოწერა
IV კვარტალი
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია PDF გადმოწერა