2017 წელი

I კვარტალი
ბიუჯეტის გეგმა PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების გეგმა PDF გადმოწერა
II კვარტალი
ბიუჯეტის გეგმა PDF გადმოწერა
III კვარტალი
ბიუჯეტის გეგმა PDF გადმოწერა
IV კვარტალი
ბიუჯეტის გეგმა PDF გადმოწერა