2017 წელი

კონკურსი (თებერვალი)
ბრძანება 07-18ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის ფილიალებსა და თავშესაფრებში, ვაკანტური თანამდებობები და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
07-18ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები PDF გადმოწერა
კონკურსი (მაისი)
ბრძანება 07-55ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის სტრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებში PDF გადმოწერა
07-55ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები PDF გადმოწერა
კონკურსი (სექტემბერი)
07-109ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, სტრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებში PDF გადმოწერა
07-109ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები PDF გადმოწერა