2017 წელი

კონკურსი (თებერვალი)
ბრძანება 07-18ო - კონკურსის გამოცხადება ფონდის ფილიალებსა და თავშესაფრებში, ვაკანტური თანამდებობები და საკონკურსო მოთხოვნები PDF გადმოწერა
07-18ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები PDF გადმოწერა