2016 წელი

ბრძანება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ PDF გადმოწერა