2014 წელი

მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის სოფელ ყვარელწყლის საჯარო სკოლა - დანართი EXCEL გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის სოფელ ყვარელწყლის საჯარო სკოლა - ბრძანება PDF გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა - დანართი EXCEL გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა - ბრძანება PDF გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა - ახმეტის №1 საჯარო სკოლა - დანართი EXCEL გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა - ახმეტის №1 საჯარო სკოლა - ბრძანება PDF გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის სოფელ მატნის №2 საჯარო სკოლა - დანართი EXCEL გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის სოფელ მატნის №2 საჯარო სკოლა - ბრძანება PDF გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის სოფელ დუმასტურის საჯარო სკოლა - დანართი EXCEL გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის სოფელ დუმასტურის საჯარო სკოლა - ბრძანება PDF გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა –ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო - დანართი EXCEL გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა –ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო - ბრძანება PDF გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის გამგეობა (3) - დანართი EXCEL გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის გამგეობა (3) - ბრძანება PDF გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის გამგეობა (2) - დანართი EXCEL გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის გამგეობა (2) - ბრძანება PDF გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის გამგეობა (1) - დანართი EXCEL გადმოწერა
მოძრავი ქონების გადაცემა – ახმეტის გამგეობა (1) - ბრძანება PDF გადმოწერა
მოძრავი ქონების დაბრუნება - ელისაბედ გასტის ფონდი 2014 წელი - დანართი EXCEL გადმოწერა
მოძრავი ქონების დაბრუნება - ელისაბედ გასტის ფონდი 2014 წელი - ბრძანება PDF გადმოწერა