2015 წელი

ქონების გადაცემა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 2 - დანართი EXCEL გადმოწერა
ქონების გადაცემა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 2 - ბრძანება PDF გადმოწერა
ქონების გადაცემა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 1 - დანართი EXCEL გადმოწერა
ქონების გადაცემა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 1 - ბრძანება PDF გადმოწერა
ქონების გადაცემა სენაკის მუნიციპალიტეტისათვის - დანართი EXCEL გადმოწერა
ქონების გადაცემა სენაკის მუნიციპალიტეტისათვის - ბრძანება PDF გადმოწერა
ქონების გადაცემა თელავის მერიისათვის - დანართი EXCEL გადმოწერა
ქონების გადაცემა თელავის მერიისათვის - ბრძანება PDF გადმოწერა
ქონების გადაცემა თელავის N5 საჯარო სკოლისათვის - დანართი EXCEL გადმოწერა
ქონების გადაცემა თელავის N5 საჯარო სკოლისათვის - ბრძანება PDF გადმოწერა