2016 წელი

ქონების გადაცემა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 1 - დანართი PDF გადმოწერა
ქონების გადაცემა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 1 - ბრძანება PDF გადმოწერა
ქონების გადაცემა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 2 - ბრძანება PDF გადმოწერა
ქონების გადაცემა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 2 - დანართი PDF გადმოწერა
ქონების გადაცემა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 01.08.2016 PDF გადმოწერა
ქონების გადაცემა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსთვის 13.08.2016 PDF გადმოწერა
ქონების გადაცემა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 13.09.2016 PDF გადმოწერა