2013 წელი

ინფორმაცია საკუთარი სახსრების ფარგლებში მეოთხე კვარტალში გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ PDF გადმოწერა
ინფორმაცია საკუთარი სახსრების ფარგლებში მესამე კვარტალში გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ PDF გადმოწერა
ინფორმაცია საკუთარი სახსრების ფარგლებში მეორე კვარტალში გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ PDF გადმოწერა
ინფორმაცია საკუთარი სახსრების ფარგლებში პირველ კვარტალში გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ PDF გადმოწერა
განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია_(2013წ. III კვ. გრანტი) PDF გადმოწერა
განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია_(2013წ. II კვ. გრანტი) PDF გადმოწერა
IV-კვარტალი PDF გადმოწერა
III-კვარტალი PDF გადმოწერა
II-კვარტალი PDF გადმოწერა
I-კვარტალი PDF გადმოწერა