2015 წელი

საკუთარი სახსრების ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია IV კვარტალი PDF გადმოწერა
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია IV კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია III კვარტალი PDF გადმოწერა
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია III კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია II კვარტალი PDF გადმოწერა
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია IIკვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია I კვარტალი PDF გადმოწერა
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია I კვარტალი PDF გადმოწერა