2014 წელი

გეგმა საკუთარი სახსრების ფარგლებში მეოთხე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება საკუთარი მეოთხე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბიუჯეტის ფარგლებში გეგმა მეოთხე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება ბიუჯეტის გეგმის მეოთხე კვარტალი PDF გადმოწერა
გეგმა საკუთარი სახსრების ფარგლებში III კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება საკუთარი III კვარტალი PDF გადმოწერა
ბიუჯეტის ფარგლებში გეგმა III კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება ბიუჯეტის გეგმის III კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ბრძანება მეორე კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ბრძანება პირველი კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება ბიუჯეტის გეგმის მეორე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება ბიუჯეტის გეგმის პირველი კვარტალი PDF გადმოწერა