2015 წელი

საკუთარი სახსრების ბრძანება მეოთხე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება ბიუჯეტის გეგმის მეოთხე კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ბრძანება მესამე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება ბიუჯეტის გეგმის მესამე კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ბრძანება მეორე კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება ბიუჯეტის გეგმის მეორე კვარტალი PDF გადმოწერა
საკუთარი სახსრების ბრძანება პირველი კვარტალი PDF გადმოწერა
ბრძანება ბიუჯეტის გეგმის პირველი კვარტალი PDF გადმოწერა