2014 წელი

07-163ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-163ო _დანართი 2–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-163ო _დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-163ო _ კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ფილიალებსა და თავშესაფრებში PDF გადმოწერა
07-123ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-123ო _კორექტირებული დანართი 2–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-123ო _კორექტირებული დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-124ო_ 07-123ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანა PDF გადმოწერა
ბრძანება 07-123ო _დანართი 2–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-123ო _დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-123ო _ კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატსა და ფილიალებში PDF გადმოწერა
07-85ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-85ო _დანართი 2–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-85ო _დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-85ო _ კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ფილიალებსა და თავშესაფრებში PDF გადმოწერა
07-61ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-61ო _დანართი 4–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-61ო _დანართი 3–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-61ო _დანართი 2–ვაკანტური თანამდებობები ფილიალებსა და თავშესაფრებში WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-61ო _დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები ცენტრალურ აპარატში WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-61ო _ კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ფილიალებსა და თავშესაფრებში PDF გადმოწერა
07–29ო ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები WORD გადმოწერა
ბრძნება 07–29ო დანართი 4–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძნება 07–29ო დანართი 3–საკონკურსო მოთხოვნები WORD გადმოწერა
ბრძნება 07–29ო დანართი 2–ვაკანტური თანამდებობები ფილიალებსა და თავშესაფრებში WORD გადმოწერა
ბრძნება 07–29ო დანართი 1–ვაკანტური თანამდებობები ცენტრალურ აპარატში WORD გადმოწერა
ბრძანება 07-32ო _ 07–29ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე PDF გადმოწერა
ბრძნება 07–29ო _ კონკურსის გამოცხადება ფონდის ცენტრალურ აპარატში, ფილიალებსა და თავშესაფრებში PDF გადმოწერა